Stěhování Praha nevyužívá brigádníky, ale zaměstnává pouze schopné profesionály